Historia aktywatorów wody

Historia aktywatorów wody

peter-gross

Peter Gross – Wynalazca Aktywatora MGW


Peter Gross – Wynalazca Aktywatora MGW:
„Nadrzędnym celem moich badań i odkryć jest poprawa jakości ludzkiego życia i pomoc naturze. Spełnieniem mojego marzenia jest wynalezienie aktywatora wody, którego efekty działania są powtarzalne i możliwe do udowodnienia metodami naukowymi.”
Peter Gross

Peter Gross, inżynier, fizyk i przede wszystkim badacz wody, dzięki intensywnym wieloletnim badaniom i pracom rozwojowym, wprowadził w 1996 roku na rynek swoją pierwszą generację aktywatorów wody.
Zastosowana przez niego technologia zmienia molekularną strukturę wody z kranu w taki sposób, że wspiera życie ludzi, zwierząt i roślin.
Prawa natury zaobserwowane i zrozumiane przez wynalazcę znalazły zastosowanie
w opatentowanej, jedynej w swoim rodzaju kombinacji 18-stu następujących po sobie
i logicznie się uzupełniających, zasadach działania.
Ukoronowaniem jego wieloletnich badań i działań jest złoty medal otrzymany za GIE aktywator wody.

Peter Gross i Max Gross – syn

Peter Gross i Max Gross – syn i producent Aktywatorów MGW

W dniu 20.04.2007r
na Międzynarodowych Targach Wynalazków w Genewie
Peter Gross otrzymał ZŁOTY MEDAL
za GIE – aktywator wody.

złoty medal w genewie

Złoty medal w Genewie na Targach wynalazków za Aktywator wody

Złoty medal